Logon

Sifu Wang Kiu Overleden

Het droevige nieuws heeft ons bereikt dat Wang Kiu is overleden.

De grondlegger van het Wing Chun in Nederland heeft zich gevoegd bij alle grootheden welke zich altijd in onze herinneringen zullen bevinden.

De nagedachtenis aan Sifu zullen we altijd in ons hart dragen.

Rest in peace dear Sifu, Walk on.

James & George


Wang Kiu 1923 - 2009

Photo

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo